Virksomheden

Vi beregner og rådgiver

Højbjerg Smedie A/S har særlige kompetencer inden for styrkeberegning og rådgivning vedrørende bygningsanvendelse og anvendelse af materialer.

Vi oplever i stigende omfang efterspørgsel efter denne viden og vi stiller gerne virksomhedens kompetencer til rådighed for vores kunder.

Kommunikation og opfølgning

Under hele forløbet lægger vi desuden meget stor vægt på en tæt kommunikation og regelmæssig opfølgning mellem vores projektleder, dig som kunde samt andre projektansvarlige og samarbejdspartnere.

Levering til tiden

Hos Højbjerg Smedie A/S er vi yderst bevidste om, at overholdelse af leveringstiden kan have en afgørende betydning for hele byggeprojektets økonomi.

Derfor sætter vi i opgavens indledende faser meget stor opmærksomhed ind på at sikre, at vi leverer din ordre til tiden og i den aftalte kvalitet.