Højbjerg Smedie A/S

Højbjerg Smedie A/S udfører stålkonstruktioner til alle bygninger, med særligt fokus på industri og landbrug.

Vi har særlig opmærksomhed rettet mod de krav og forventninger, som du stiller til det færdige projekt.

Allerede når du henvender dig første gang, fokuserer vi på at få et nøjagtigt overblikover opgavens størrelse og indhold. Det er grundlaget for, at vores tilbudog udførelse af ordren forløber præcist og gnidningsløst.

Undervejs i projektet trækker vi på den viden og erfaring, vi har indhentet som projektansvarlige for tusindvis af projekter af vidt forskellig art. Vi har således stor erfaring med at styre både små og meget store projekter og er garant for en stram projektledelse.

Dit samarbejde med Højbjerg Smedie A/S tager udgangspunkt i:

  • Indledende afklaring af krav og forventninger
  • Tilbudsgivning
  • Projektoplæg – inkluderer formulering af spørgsmål til nærmere afklaring
  • Projektering – Styrkeberegninger i forhold til betonelementer, tagkonstruktion og indvendige bygningsdele m.v.
  • Opfølgning og løbende kontakt mellem projektansvarlig hos kunde og projektansvarlig hos Højbjerg Smedie A/S
  • Rådgivning med fokus på: – anvendelse af materialer – bygningsanvendelse